Kurzy

Přípravné na přijímací řízení

 • gymnázia 
  • osmiletá
  • šestiletá
  • čtyřletá
 • střední školy
 • vysoké školy

Přípravné na maturitu

 • angličtina
 • český jazyk
 • ekonomie
 • účetnictví
 • matematika

Jazykové

Účetnictví

Makroekonomie

 • bakalářské studium
 • navazující magisterské studium

Mikroekonomie

 • bakalářské studium
 • navazující magisterské studium

Počítač - MS Officepro úplné začátečníky a ty, co se chtějí zdokonalovat

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access
 • firemnídle požadavků, kurzy připravíme na míru

Kurz obchodních dovedností - trénink a příprava obchodních dovedností; vhodné pro lidi jako příprava k výběrovým pohovorům, či ke zkouškám a certifikacím... Telefonování s klientem a následné zvládání námitek, obchodní jednání, postup a scénář obchodní schůzky (jak vést obchodní schůzku u klienta), pojistný plán, finanční plánování, analýza klienta. Zvládání námitek na schůzce, argumentace a uzavírací techniky. Proč, kdy a jak si říci o doporučení. Možnost individuálního plánu na kariérní rozvoj.

Kurz osobního rozvoje - Život s radostí“ - Ve 12ti stupňovém kurzu (jednotlivé stupně na sebe navazují) se podíváme na naši ochotu či neochotu využít energii pro svůj cíl a budeme poznávat sami sebe. Dále se budeme zabývat možnostmi svobodné volby, principem zrcadlení a úkolem bude najít rovnaváhu ve vztazích. Osvojíme si dovednost dát přednost radosti před bolestí, lásce před hněvem, přijetí před trucováním. Začneme tvořit život takový, jaký si přejeme. Kdo se ptá, ten se dozví.

Kurz probíhá o víkendech, sobota a neděle, v čase 9 – 17 hodin. Mezi stupni je dvouměsíční prostor pro zpracování informací. Cena 3000 Kč za kurz, včetně materiálů. Možné platit jednotlivé kurzy či všech 12 stupňů najednou (cena bude zvýhodněna).

 

Kurz první pomociurčen pro děti a teenagery ve věku 11 – 18 let. Lekce budou probíhat v sudé týdny. Časy a lokality dle dohody. Cena od 150Kč za 90ti minutovou lekci. Možné platit každou lekci zvlášť či formou zvýhodněné permanentky.